Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

jagaanime
2976 63fb 500
Reposted fromyouthless youthless viablubra blubra
jagaanime

Może właśnie na tym polega odwaga - kiedy człowiek już o nic nie dba.

— Harlan Coben – Bez pożegnania
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viajethra jethra
6182 4eaa
Reposted frommakswilczur makswilczur viajethra jethra
jagaanime
9527 1c0a
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viajethra jethra
jagaanime
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viadontforgetme dontforgetme
jagaanime
9241 aab2
Reposted fromdozylnie dozylnie
jagaanime
7493 09f9 500
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viaain ain

June 19 2017

jagaanime
9509 1332
Reposted fromohshit ohshit viairmelin irmelin

June 18 2017

jagaanime
  parenting 
Reposted fromapatia apatia viagosiuuaam16 gosiuuaam16
jagaanime
0667 3164 500
Reposted fromoll oll
jagaanime
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
jagaanime
1840 0d35
Reposted frommeem meem viaoll oll
jagaanime
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viaoll oll
jagaanime
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll

June 14 2017

jagaanime
0265 a1e7 500
Reposted fromgrandma grandma viapimpmyheart pimpmyheart
jagaanime
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
jagaanime
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viapimpmyheart pimpmyheart
jagaanime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl