Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

jagaanime
2955 d430 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaoll oll

May 20 2019

jagaanime
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz vianieobecnosc nieobecnosc
jagaanime
8565 a25e 500
the universe is expanding
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viatentego tentego
jagaanime
3211 7aa0 500
Reposted fromoll oll vianutt nutt
jagaanime
0344 2323 500
Reposted fromzie zie viasurrealistyczna surrealistyczna
jagaanime
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
jagaanime
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber

May 17 2019

jagaanime

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

jagaanime
5742 e56b 500
Reposted frompiehus piehus viacylonapplepie cylonapplepie
jagaanime
4105 7d3b 500
jagaanime
Reposted fromFlau Flau
jagaanime
3458 4f39 500
Cyniczny romantyzm 
Reposted fromhormeza hormeza viaabsurdalna absurdalna
jagaanime
4110 af6d 500
Reposted fromowca owca viaabsurdalna absurdalna

May 16 2019

jagaanime

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viaoll oll
jagaanime
0003 1176 500
Reposted fromsoftboi softboi viaOnly2you Only2you
jagaanime
4939 aa8d 500
Reposted fromsh0tek sh0tek viaoll oll

May 13 2019

jagaanime
6385 f97b
Reposted fromfelicka felicka viasleepingsickness sleepingsickness
jagaanime
Koty i psy są dziś rodzajem aniołów, które ratują ludzi przed szaleństwem w tych wielkich blokach, aglomeracjach; one biedne muszą się poświęcić, żeby człowiek nie zwariował. Psy ze zwierząt ruchliwych i eksplorujących otoczenie stają się osowiałymi grubasami, wyprowadzanymi dwa razy dziennie na skwerek przed blok. Koty, inteligentni myśliwi – całe dnie śpią na kanapach. Wysterylizowane, nie mają żadnego życia społecznego, kontaktu ze swoim gatunkiem, jedzą spreparowaną żywność. Należałyby im się pomniki.
Olga Tokarczuk
Reposted fromciarka ciarka viapikkumyy pikkumyy
jagaanime
7794 4921 500
Reposted frompampunio pampunio viasatyra satyra
jagaanime
3121 a708 500
Reposted fromyikes yikes viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl