Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

jagaanime
9706 6452 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagorky gorky
jagaanime
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny vianiebieskieoczy niebieskieoczy
jagaanime
8910 291e 500
Reposted fromfeegloo feegloo viacylonapplepie cylonapplepie
jagaanime
5745 707f 500
Reposted fromsoftboi softboi viamrrru mrrru

September 17 2019

jagaanime
0383 d3c1 500
Reposted fromtfu tfu viajamaicanbeat jamaicanbeat
jagaanime
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viajamaicanbeat jamaicanbeat
jagaanime
3769 1f4d 500
peter lindbergh milla jovovich
Reposted fromjmg jmg viaOnly2you Only2you
jagaanime
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaOnly2you Only2you
jagaanime
0063 8f4c 500
Reposted fromoll oll
jagaanime
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaOnly2you Only2you

September 09 2019

jagaanime
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaOnly2you Only2you
jagaanime
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie viaOnly2you Only2you
jagaanime
2856 76d4 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaOnly2you Only2you
jagaanime
(...)zrozumienie znaczyć będzie więcej niż namiętność .
— Stefan Zweig – Balzac. Biografia
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaOnly2you Only2you
jagaanime
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety

September 04 2019

jagaanime
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.

September 03 2019

jagaanime
2572 6ed3
Reposted fromteijakool teijakool viaovtza ovtza
jagaanime
0226 96ff
Reposted fromShinaako Shinaako

August 30 2019

jagaanime
0471 ab84
Reposted fromShinaako Shinaako
jagaanime
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl