Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

jagaanime
5145 b82b 500
Reposted fromoll oll

June 06 2017

jagaanime
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
jagaanime
  Nie ma nic gorszego, niż kochać kogoś, kto wciąż będzie cię rozczarowywał.
— House
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viadirtyliar dirtyliar
jagaanime
jagaanime
Mógł zrobić tyle. Mógł zrobić więcej ode mnie, bo oprócz myślenia umiał jeszcze stanąć naprzeciwko świata i bić się z nim.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viafreedomlover freedomlover
jagaanime
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
jagaanime
8601 7395 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
jagaanime
Reposted fromnaich naich viaoll oll
jagaanime
8250 11c1 500
Reposted fromoll oll
jagaanime
2732 9326 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
jagaanime
jagaanime
jagaanime
8334 ec73 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll

June 01 2017

jagaanime
5090 c174
Reposted fromGIFer GIFer viapiklibia piklibia
jagaanime
4105 d741 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
jagaanime
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viagdziejestola gdziejestola
3370 6964 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viawasteland wasteland
jagaanime
3631 724e 500
Reposted fromtfu tfu viajemkartofle jemkartofle
jagaanime
1897 ed46 500
Reposted fromoutoflove outoflove viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl