Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

jagaanime
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viamaybeyou maybeyou

February 12 2020

jagaanime
3609 154a 500
Reposted fromrol rol viamoninka moninka
jagaanime
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viatimetobegin timetobegin
jagaanime
7413 f048
Reposted fromGIFer GIFer viakejtowa kejtowa
jagaanime
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabitemyneck bitemyneck
jagaanime
Wróćmy do tego co było, bo było dobrze, a nawet bardzo.
                                            -indiferencia
Reposted fromindiferencia indiferencia
jagaanime
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMySoupx3 MySoupx3
jagaanime
1300 56be 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMySoupx3 MySoupx3
jagaanime
Zrozum w końcu, że relacje to wybory, a nie niewidzialne nitki, które nas wiążą.
— Katarzyna Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapraesens praesens

February 10 2020

jagaanime
3865 feec 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaraczkowski raczkowski
jagaanime

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak

February 07 2020

jagaanime
8365 f6d0 500
W siebie. I poza sobą. 
Reposted fromhrafn hrafn viapozakontrola pozakontrola
jagaanime
7974 0361 500
Reposted fromhrafn hrafn viaaknatazs aknatazs
jagaanime
5918 edc8 500
Reposted fromnutt nutt viakarmacoma karmacoma
jagaanime
7973 a988 500
Słuchawki na głowie
Reposted fromdobry dobry viajareth jareth
jagaanime
3632 dbce 500
jagaanime

February 06 2020

jagaanime
3974 afe6 500
Reposted fromWarpRider WarpRider viawithoutworry withoutworry
2044 9a48 500
jagaanime
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadziewcze dziewcze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl