Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

jagaanime
5161 d0ec 500
jagaanime
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialagabugu lagabugu
jagaanime
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu... i trzeba Ci zazdrościć...
Reposted fromShinaako Shinaako

July 18 2019

jagaanime
1518 ce28 500
Reposted frommrrru mrrru viaohhwell ohhwell
jagaanime
6426 3708
it popped up again :D
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
jagaanime
jagaanime
0516 efe2 500
Reposted fromhardqorem hardqorem viaiblameyou iblameyou
jagaanime
5729 7d4d
Reposted fromkarahippie karahippie viaCannonball Cannonball
jagaanime
2566 717c 500
Reposted fromteijakool teijakool viaVinroli Vinroli
jagaanime
2661 7628
Reposted fromtichga tichga
jagaanime
Reposted fromDennkost Dennkost viagabor gabor
jagaanime
2654 dc5c
Reposted fromPoranny Poranny viailovemovies ilovemovies
jagaanime
2029 6b74 500
jagaanime
jagaanime
6786 60ed 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaanuszka anuszka
jagaanime
7386 3a15 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasomebodytolove somebodytolove

July 17 2019

jagaanime
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viamoglismywszystko moglismywszystko
jagaanime
0279 b394 500
Reposted fromPigletandpooh Pigletandpooh viazmilosci zmilosci
jagaanime
1169 81c1 500
Reposted froms3 s3 viahardkorwey hardkorwey
jagaanime
5631 3d0e
Reposted fromthesmajl thesmajl viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl